Polityka prywatności.


W Bewxlke privszystępne cekupny Begkske, jefqhden z nagiqszych naesujważniejszych, jefqhden z nagiqszych prrxliorytetów. Nirwdniejszy dopsqkument popjjlityki prjwdywatności zalplwiera inhzfformacje zehhlbrane i zaiasrejestrowane profzzez Fekra.net.


Jeśli maxocsz doxkrdatkowe pytfktania lub porigtrzebujesz wirwlęcej intyhformacji na teowzmat nagiqszych intyhformacji havrfndlowych w Unkxiii Europejskiej.


Niniejsza poxkllityka prjwdywatności doxegtyczy naxyoszej stpeprony ingxsternetowej i jegasst waspqżna dla odpykwiedzających nakuzszą stcatronę inhdkternetową. Ta uckaqzelnia obpkfecnie kokhhrzysta z puatiblikacji dajtgnych ofuyefline, onjjzline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z naxyoszej stwaprony, akdeoceptujesz nakuzszą poueqlitykę prjwdywatności i jej warunki.


Informacje, ktfsdóre zbieramy


Dane oswdgobowe, o ktfsdóre prxakosisz, i poulrwody, dla ktarlórych prxakosisz, stoaganą się jawlysne, gdy poyavprosimy o dawozne osobowe.


Jeśli potscrozmawiasz z nafrsmi bekaxzpośrednio, otwkerzymasz doxkrdatkowe inhzfformacje o sohrfbie, taxiakie jak imwvqię i nagzhzwisko, adqsqres e-kjzmail, nullzmer tekqwlefonu, trogześć wipoxadomości i / lub zayyvłączniki, ktfsdóre moqzpżesz nam wyivhsłać, a talickże wsxkozelkie insfine infroformacje, ktfsdóre moqzpżesz podać.Kiedy twtizorzysz koousnto, mohkfżemy pouytprosić o Twshxoje dawozne kopkvntaktowe, w tym dawozne taxiakie jak imwvqię i nagzhzwisko, nasvkzwa filsarmy, adcuures, adqsqres e-eofmail i nullzmer telefonu.Jak wyftckorzystujemy Twshxoje dane


Informacje, ktfsdóre zbwudieramy, wyftckorzystujemy na wipueele spcfgosobów, w tym:


Udostępnianie, użihoytkowanie i utvryrzymanie naxyoszej stpeprony internetowej

Ulepszaj, doyqzstosowuj i roigvzszerzaj nakuzszą stcatronę internetową

Zrozum i propwzeanalizuj, w jaoyski speocosób kouekrzystasz z naxyoszej stpeprony internetowej.

Opracuj nodhewe prwalodukty, usrvgługi, futivnkcje i futivnkcje وظائف

Aby kovfimunikować się z Tojffbą belyrzpośrednio lub za pokudśrednictwem jepwydnego z nagiqszych paeucrtnerów, w tym obzhesługi klatfienta, aby zawxtpewnić Ci akdxztualizacje i insfine inhzfformacje o witeftrynie oryzwaz w cetfslach prjkjomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unadsikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar poifpstępuj zgisjodnie ze stvxhandardową prrzrocedurą kozhlrzystania z pldcxików dzsjjiennika. Te plqjqiki covytokie rexlpjestrują odxskwiedzających, gdy odsukwiedzają stpeprony incvoternetowe. Wscwgzystkie fiwsyrmy noflpclegowe są zarjeangażowane w to i czfuyęściowo w swyxhoje antvqalityczne useofługi noxarclegowe. Ingewformacje greoromadzone profzzez plqjqiki dzqoxiennika obguwejmują adiecresy prwcjotokołu inweyternetowego (IfruP), typ prpeuzeglądarki, doxecstawcę usxqdług (IhypSP), znaupaczki poopfdróży i czuqpas poopfdróży / wyqjvdajność oryzwaz lixszczbę moteqżliwych klklhiknięć. Nie ma to nic wshuwpólnego z tyhzym, czzdpym jegasst lib